Friends

[PSD Ảnh Bìa] Ảnh Bìa Liên Quân Mobile cực đẹp

Sau đây là Ảnh Bìa Liên Quân Mobile mà mình có lech từ blog startuanit.net

Airi

Alice

Batman

Butterfly

Cresht

Điêu thuyền

Fennik

Gildur

Krixi

Lauriel

Lữ bố

Maloch

Mganga

Mortos

Murad

Nakroth

Natalya

Ngộ không

Omega

Ormarr

Raz

Slimz

Taara

Thane

Toro

Triệu vân

Vanhein

Violet

Zephys

Zuka


Link tải toàn bộ:

Hãy là người đẹp trai từ những câu nói.